Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Title :  "Utdrag af ett Bref, från Prof. och Bibliothecarien, Hr. Mich. C. Hanov, til Archiat. och Rid. Hr. Carl v. Linné. Dat. Danzig. d. 21. Aug. 1769.", Almänna tidningar(utg. af C. C. Gjörwell), (1770; 7/4), 192.
 
Authors :  Hanov, Michael Christopher (1695-1773)Hanov, Michael Christopher (1695-1773)
Linnaeus, Carl (1707-1778)


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)    


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)