Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Title :  "[Genom Bref ifrån Upsala, dat. den 17 hujus, berättas, at Academie-Trädgårdsmästaren, Diedrik Nietzell, [---] genom döden aflidit]", Lärda Tidningar, 74 (1756), 300.
 
Authors :  Linnaeus, Carl (1707-1778)Linnaeus, Carl (1707-1778)
Salvius, Lars (1706-1773)


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)    


Displaying 1 to 1 of 1 letter(s)